Dijital Reklamın Artıları

Dijital Reklamın Artıları

Günümüzde insanlar, teknolojinin sürekli gelişim göstermesiyle birlikte, geleneksel medyadan uzaklaşarak dijital medyaya yönelmeye başladılar.

Dijital medyanın tercih edilme nedenlerini; iletişimin hızlı ve etkili bir biçimde olması, anlık bilgi akışının sınırsızlığı, kullanım kolaylığı, evrensel oluşu, insanların düşüncelerini özgürce paylaşabilmesi şeklinde sıralayabiliriz.

İnsanların dijital medyayı bu kadar sık ve aktif olarak kullanmaları, sosyal medya kullanan kişi ve kullanım yoğunluğundaki artış, geleneksel medya üzerinden yapılan reklamların dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden de yapılması dijital reklam ajanslarına kapı aralamış oldu.

Reklamların temel amaçlarından olan, hedef kitleyi bilgilendirmek, etkilemek, bir hizmet veya ürünü tanıtmak; dijital reklam dünyasında kendine yepyeni yöntemler bulur oldu.

Dijital reklamcılığın geleneksel reklamcılığa oranla en büyük artısı, ölçülebilir olmasıdır. Dijital reklamlar; kişisel profilleri, tercihleri, alışkanlıkları belirlenmiş bir hedef kitleye gösterilir. Gösterim sonrası da reklama kaç kişinin tıkladığıyla, kitlenin reklama olan ilgisi ve yaklaşımıyla ilgili ayrıntılı bir sonuç elde edilir. Fiyatlandırma da belirlenmiş olan hedef kitleye yönelik gösterim veya izlenme/tıklanma oranları üzerinden yapılır. Diğer taraftan, analiz ve strateji, varsayımların ötesinde, rakamsal/oransal verilerle desteklenerek, dijital reklamların olmazsa olmazı haline gelir.

Geleneksel reklam maliyetlerinin yüksek bütçede, dijital reklam maliyetlerinin daha düşük bütçede olması, tercih edilmesindeki bir diğer önemli etkendir. Dijital platformlar üzerinde kitleler, ürün veya hizmetle ilgili olumlu-olumsuz görüşlerini bildirerek ürünün veya hizmetin iyileştirilmesinde büyük rol oynamaktadırlar.

Geleneksel medyada kitle, sadece dinleyici, izleyici ya da okuyucu olarak tek yönlü şekilde, sadece mesajların alıcısıyken, dijital medyada hem içerik üreticisi, hem tüketici konumundadır. Dijital medyada kitle, var olan iletişime yön verme gücünü de kendisinde hisseder.