Neden dijital medya?

Neden dijital medya?

Dijital medyada var olmak önemli. Çünkü, dünya artık daha çok dijital, insanlar bu dijital dünyada 7/24 online ve iletişim çok hızlı. Üstelik, hedef kitleye ulaşmak için nokta atışı yapabilmek mümkün. Bu durumda boyutu ne olursa olsun, işletmelerin bu gerçekler ışığında pazarlama faaliyetlerini yeniden düzenlediği bir dönemde, sizin bu dünyanın dışında kalmanız ne kadar mümkün? Peki ya işletmenizin bu dünyanın dışında kalması ne kadar akılcı?

Dijital medyanın kullanımı, kurumların hedef kitlesi ile etkili iletişim kurabilmesine aracılık ediyor.

Hedef kitlenize mesajın kısa yoldan, direkt sunabilmenize imkan sağlayan bu kanalda hızlı ve etkili iletişim kurabiliyorsunuz. Monolog değil, diyalog şeklinde kurulan bu iletişimde, hedef kitlenizin sorularına, yorumlarına, yönlendirmelerine direkt cevap verebiliyorsunuz. Anında... Ayrıca, ölçülebilir, raporlanabilir, analiz edilebilir verilere ulaşıyorsunuz.

Yeni medyaya uyum sağlamak ve özellikle iş hayatının bir parçası haline getirebilmek, kurumlara rekabet üstünlüğü sağlıyor. Dijital platformları doğru yönetmek, marka bilinirliği, tercih edilirliği ve marka değeri için pozitif ve hızlı sonuçlara ulaşmayı sağlıyor. Tabi burada altını çizdiğimiz 'sosyal medyayı doğru yönetmek' konusuna dikkat çekmek gerek. Çünkü kolay erişim ve hız, daha fazla dikkat gerektirdiği gibi, mesajlarda daha hassas olmayı da beraberinde getiriyor.

Dijital iletişim ilk oluşmaya başladığında, gelenekseldekinden daha kolay olacağı, iletişimde esneklik sağlayacağı için rahatlık sağlayacağı düşünülüyordu. Ancak, burada unutulmaması gereken konu, sizin dijital dünyayı kullanırken hızlı olduğunuz kadar ve hatta daha fazla oranda, hedef kitlenizin de hızlı oldu. Burada yayınladığınız mesajların, iletişimin dönüşü kolaymış, hatanın düzeltilmesi rahatlıkla yapılabilirmiş gibi görünüyor. Bu mantık doğru. Ancak, fark edilip de düzeltene kadar geçen çok kısa bir zaman içinde bile mesajlar artan hız ve etkide yayılmış olabiliyor ve kontrolden çıkabiliyor. İşte bu nedenledir ki, dijital dünya marka için hızlı sonuçlara ekonomik olarak ulaşmayı sağlarken, bulunduğunuz yerden dünyanın her noktasına erişime imkan verirken, bir taraftan da rekabeti artırıyor ve hata yapma lüksünüzün olmadığı bir yere doğru sizi hızla çekiyor.

İşte bu noktada, "Neden dijital medya?" sorusu güncelliğni kaybediyor ve yerini, "Djital medyayı nasıl yönetirsiniz?" sorusu alıyor.