DANIŞMANLIK

Yarını Bugünden Şekillendirmek İçin

Marka Kimliği Oluşturma
Marka konumlandırmasının sıfırdan oluşturulması veya yenilenmesi... Mevcut pazarlama uygulamalarının değerlendirilmesi, marka stratejileri çerçevesinde pazarlama stratejilerinin belirlenmesi veya revize edilmesi... Marka oluşturma ve iletişim danışmanlık hizmeti.

Pazarlama Danışmanlığı
Marka hedefleri doğrultusunda, pazarlama stratejilerinin oluşturulması; bu stratejilerin tanıtımlarda ne şekilde kullanılacağının şekillenmesi… Yeni oluşumun, satışları pozitif etkilemesi yönünde çalışmalar yapılması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.